Fosfor

Hemicarka5's picture

U kostima se nalazi oko 58% Ca3(PO4)2.Izracunajte koliko kg fosfora ulazi u sastavm 10kg kostiju.

milicaradenkovic's picture

w=ms/mr

ms=w*mr=10000*0.58=5800 g Ca3(PO4)2

5800 g-------------------310 g/mol

x g------------------------62 g/mol

x=62*5800/310=1160 g=1.16 kg P