Fosfor

Hemicarka5's picture

Izracunajte koliko je grama bijelog fosfora i kubnih decimetara kiseonika potrebno za dobijanje 568g fosfor(V)-oskida.

milicaradenkovic's picture

P4+5O2------------------>P4O10

n(P4O10)=m/Mr=568/284=2 mol

n(P4)=n(P4O10)=2 mol

m(P4)=n(P4)*Mr=2*124=248 g

n(O2)=5*n(P4O10)=5*2=10 mol

V(O2)=n(O2)*Vm=10*22.4=224 dm3