Fosfor

Hemicarka5's picture

Izracunajte koliko se kilograma ciste fosforen kiseline teorijski  moze dobiti iz 31 t cistog fosforita.

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4---->3CaSO4 + 2H3PO4.

milicaradenkovic's picture

Ca3(PO4)2+3H2SO4------------------->3CaSO4+2H3PO4

n(Ca3(PO4)2)=m/Mr=31*10(6)/310=1*10(5) mol

n(H3PO4)=2*n(Ca3(PO4)2)=2*1*10(5)=2*10(5) mol

m(H3PO4)=n(H3PO4)*Mr=2*10(5)*98=19.6 t