Redukcija mangana u baznoj sredini

Daljinski1234's picture

Zanima me da li sam dobro predstavio redukciju mangana u baznoj sredini(uz prisustvo redukcionog sredstva)

2KMnO4+5H2S+2KOH--------------->2MnO2+3S+2K2S+6H2O

Da li jednacina moze ovako da se napise,i da li se zaista dobija K2S?

Chemist's picture

U tvojoj reakciji Mn prelazi iz +7 u +4. To je slucaj kad se redukcija vrsi u neutralnoj sredini.

U baznoj sredini Mn prelazi iz +7 u +6 . Ako ti generalno treba da predstavis redukciju Mn u baznoj sredini to mozes hemijskom jednacinom:

2KMnO4 + Na2SO3 + 2NaOH -------> K2MnO4 + Na2SO4 + Na2MnO4 + H2O

Daljinski1234's picture

Hvala ti puno!

teodora99's picture

Koliko grama olovo(II)- nitrata iskristalise kada se 200g zasicenog rastvora ove soli sa 80ºC ohladi na 10°C. Rastvorljivost na  80°C iznosi 111g/100g vode, a na 10°C iznosi 46,2g/100g vode?

 

milicaradenkovic's picture

mr=ms+m(vode)=111+100=211 g

111 :211=x:200

x=200*111/211=105.2 g soli

m(vode)=200-105.2=94.8 g

46.2:100=x1:94.8

x1=94.8*46.2/100=43.79 g soli

m(Pb(NO3)2)=x-x1=105.2-43.79=61.41 g