Jednacenje jednacina

Danijelaaa's picture

izjednaciti oksido -redukcijsiki, sledecu hemisku jednacinu.

KClO3 + H2O2 ----------- KCl + O2 +H2O

Chemist's picture

Cl iz +5 prelazi u -1 prmajuci 6 elektrona                                        Cl+5 +6e- ------- > Cl-1

O iz -1 prelazi u elementarno st, znaci u 0 otpustajuci 1 e                O-1 - 1 e- --------> O

zajednicki je 6. medjutim kako vec imas po 2 atoma kiseonika sa obje strane jednacine ispred vodonik peroksida sa lijeve i elementarnog kiseonika sa desne strane stavljas broj 3.

to se moglo napisati i u polureakciji kao : O2-1 - 2e- --------> O2 0, pa je zajednicki 3

sumarna reakcija, kada izjednacis i ostale elemente je

KClO3 + 3H2O2 ------> KCl + 3 O2 + 3H2