kiseline i baze

Nina Subarevic's picture

Kako da izracunam ka neke kiseline ako je poznata pkb vrednost konjugovane baze?

milicaradenkovic's picture

Ako imas pKb iz toga nadjes Kb

Zatim izracunas Ka

Ka=Kw/Kb

npr.NH3+H2O----------------->NH4+ + OH-

Ka={NH4+}*{OH-}/{NH3}

NH4+ + H2O------------------->NH3+H3O+

Kb={NH3}*{H3O+}/{NH4+}

{NH4+}={NH3}*{H3O+}/Kb

Ka={NH3}*{H3O+}*{OH-}/{NH3}*Kb

Ka={OH-}*{H3O+}/Kb=Kw/Kb

Nina Subarevic's picture

Hvala :)

Nina Subarevic's picture

A ako je PKa = 3,8 kako da izracunam Ka?

milicaradenkovic's picture

Ako je pKa=3.8 

Ka= 10(na -pKa)=10(na -3.8)=1.585*10(-4) mol/l

Nina Subarevic's picture

Oni su u resenju napisali 2*10 na -4, ali su verovatno zaokruzili
Hvala ti puno

milicaradenkovic's picture

Jedino ako njima nije vrednost 3.7 pa se onda dobije 2*10(-4) 

Lola555's picture

Kako iz pKb da nadjem Kb?