empirijska i molekulska formula

Isidoraa's picture

neko jedinjenje sadrzi 43.66% fosfora, 56.33 % kiseonika. Odredi empirijsku i molekulsku formulu ovog oksida ako 3*10(23) molekula tog jedinjenja ima masu 142 g.
rjesenje: P2O5, P4O10
ja sam pocela nesto kao n(P) = m/M=43.66/31=1.4
n(O) = m/M=56.33/16=3.52
ali ne bih rekla da je dobro..

milicaradenkovic's picture

1 mol---------------------6*10(23)

x mol----------------------3*10(23)

x=3*10(23)*1/6*10(23)=0.5 mol jedinjenja

Mr=ms/n=142/0.5=284 g/mol

w(P)=x*Ar(P)/Mr

0.4366=x*31/284

31*x=124

x=124/31=4 i to su atomi fosfora

w(O)=y*Ar(O)/Mr

0.5633=y*16/284

y*16=160

y=160/16=10 i to su atomi kiseonika i empirijska formula je

n(P):n(O)=4:10/:2

n(P):n(O)=2:5 i to je P2O5 i molekulska formula je P4O10

 

Isidoraa's picture

idalje mi je malo zbunjujuce kako se nalazi ta molekulska formula, u knjizi pise nesto kao.. evo primjer
n(C)=m/M=.....
n(H)=m/M=.....
uglavnom M(C)=12 a M(H)=1
na kraju sam nasla M za cijelo jedinjenje i to je 78..
uglavnom pise ovako nesto u knjigu: sada racunamo koliko je puta molarna masa veca od molarne mase jedinjenja formule CH (to je empirijska formula koja je nadjena) .
78:12=6.5 ~ 6 
CH/*6
Molekulska formula je C6H6..
sad kako bih to mogla u ovaj zadatak da uradim, sve mi je jasno samo ne ono na kraj kako se dobilo opet onamo P4O10 pa je to molekulska.. 
i ovaj primjer sto sam stavila iz knjige sta bih radila tu da mi je umjesto H neki drugi element pa onda molarna masa nije 1... onda ne bih mogla 78 da djelim sa 12, nego sa kojim brojem? Mislim kako bih to uradila?

milicaradenkovic's picture

Kada ti se u zadatku trazi molekulska formula kada dobijes n(P):n(O)=4:10 brojeve 4 i 10 ubacis u formulu i dobices P4O10 a ako ti se u zadatku trazi empirijska formula ti treba da dobijes najmanji broj atoma P i O i taj najmanji broj je 2 i 5 pa je formula P2O5. Kada je umesto H dat neki drugi element ti onda kada nadjes molove tog elementa i molove C uporedis ih i podelis sa najmanjim brojem molova da dobijes broj atoma C i tog elementa.