Gravimetrija

miina123456's picture

Gravimetrijskom analizom  1,3500 g neke rude željeza dobijeno je 0,2300 g taloga.
Izračunati maseni udio željeza u ispitivanoj rudi ? Postupak?

milicaradenkovic's picture

m(rude)=1.3500

m(taloga)=0.2300 g

w(Fe)=m(Fe)/m(rude)

m(Fe)=m(taloga)=0.2300 g

w(Fe)=0.2300/1.3500=0.17=17 %

miina123456's picture

Hvala Milice