Osmotski pritisak

adnaa's picture

0,2 g sumpora rastvoreno je u 34 cm3 benzena pri t = 20 C. Gustoća benzena pri 20 C iznosi 0,879 g/cm3. Dobiveni rastvor pokazuje osmotski pritisak 0.570 bar na 25 C. Od koliko atoma se sastoji molekula sumpora?

aksabg's picture

Molio bih te da teme naslovljavas kako treba.