Organska hemija

apavlovic49's picture

Према прописима Републике Србије, дозвољено је да млеко садржи највише 0,50 

µg афлатоксина по килограму. Изразите максимални дозвољени масени удео

афлатоксина у а) процентима 5*10-8%

б) јединицама ppb (делови у милијарду делова).5*10-1ppb

milicaradenkovic's picture

a) m(aflatoksina)=0.5*10(-6) g

m=1000 g

w(aflatoksina)=m(aflatoksina)/m=5*10(-6)/1000=5*10(-10)=5*10(-8) %

b)w(ppb)=w(aflatoksina)*1*10(9)=5*10(-10)*1(9)=5*10(-1) ppb