elementi 5-a grupe p.s.e.

Jecy's picture

u 1 zapremini vode moze da  se rastvori 700 zapremina amonijaka .izracunajte koliko se molova NH3 moze rastvoriti u 0.5 dm3 vode.

resenje: 15.6

milicaradenkovic's picture

V(NH3)=700 dm3

n(NH3)=V(NH3)/Vm=700/22.4=31.25 mol

1 dm3 vode-------------------31.25 mol

0.5 dm3 vode---------------------x mol

x=31.25*0.5/1=15.6 mol