maseni odnos

animallover95's picture

Koliko ima atoma kiseonika u 0.4 mola oksida sumpora u kome je maseni odnos S:O=2:3

a) 7.2 x 10(23) 
b) 4.8 x 10(23)
c) 2.4 x 10(23)
d) 2.4 x 10(24) 

 

asterix's picture

m(S):m(O)=2:3

N(S):N(O)=n(S):n(O)

n(S)=m/M=2g/32.06gmol-1=0.062 mol

n(O)=3g/16gmol-1=0.19 mol

-množine stoje u odnosu 1:3, pa je formula oksida SO3

n(O)=3*n(SO3)=3*0.4 mol=1.2 mol

N(O)=n*NA=7.2*1023

animallover95's picture

hvala puno...!