Koje jedinjenje je u pitanju

animallover95's picture

0.25 mola kog jedinjenja u reakciji sa 0.5 mola natrijum - hidroksida oslobađa 11.2 L gasa (merenog pri normalnim uslovima):

1)amonijum hlorid
2)amonijum fosfat
3) amonijum nitrat
4) amonijum fosfit

milicaradenkovic's picture

n(gasa)=V/Vm=11.2/22.4=0.5 mol NH3

n(NaOH)=n(gasa)=0.5 mol

n(X)=n(gasa)/2=0.5/2=0.25 mol je( NH4)2HPO3

resenje je pod 4.

(NH4)2HPO3+2NaOH----------------->Na2HPO3+2NH3+2H2O

Tanja0601's picture

Treba mi rešenje ovog zadatka. :)
Koliko se tona belog fosfora teorijski može dobiti iz 2,5 tona čistog fosfita?

Imam kontrolni u petak, ovaj zadatak će biti .... može pomoć ?

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.