Molarne veličine

edi's picture

Zdravo.Prvi sam razred gimnazije,uskoro imamo test iz hemije.Imamo 14 zadataka od koji će biti 5-6 ns testu.Poznavaocima hemije ovi su zadaci prelagani,ali mene nikako ne ide hemije.Ako neko ima vremena,pomozite molim vas.Evo prva dva zadatka,ak neko bude se javio postavit ću ostale. 1)Odvagano je 0,468g nekog spoja i analizom je nađeno da sadrži 0,284g hlora,a ostatak čini natrij.Odredite procentni sastav spoja i nađite njegovu empirijsku formulu? 2)Uzorak bakra mase 1,28g zagrijan je sa sumporom,te je dobiveno 1,60 bakrova sulfida.Nađite formulu tog bakrova sulfida. Hvala unaprijed ko odvoji vrijeme. sorry vidim da ima tema,nek admin obriše.

milicaradenkovic's picture

1) m(spoja)=0.468 g

m(Cl)=0.284 g

m(Na)=m(spoja)-m(Cl)=0.468-0.284=0.184 g

n(Cl)=m(Cl)/Mr=0.284/35.5=0.008 mol

n(Na)=m(Na)/Mr=0.184/23=0.008 mol

n(Cl):n(Na)=0.008:0.008/:0.008

n(Cl):n(Na)=1:1 i formula je NaCl

2) Cu+S---------------->CuxSy

n(Cu)=m/Mr=1.28/64=0.02 mol

m(S)=m(CuxSy)-m(Cu)=1.6-1.28=0.32 g

n(S)=m(S)/Mr=0.32/32=0.01 mol

n(Cu):n(S)=0.02:0.01/:0.01

n(Cu):n(S)=2:1 i formula je Cu2S

 

 

edi's picture

Koliko mola tvari ima u 100g sljedeći oksida:

a)TiO2(koristi se kao pigment za bijele boje)

b)Fe2O3(koristi se kao pigment za smeđe boje)

c)v2o5(koristi se kao katalizator)

d)SnO2(koristi se u proizvodnji emajla i stakla)

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.