Reakcija

Joca994's picture

Napisati reakciju 2-butena i broma,i koji je to tip reakcije?

milicaradenkovic's picture

CH3CH=CHCH3+Br2------------------>CH3CHBrCHBrCH3

To je reakcija adicije.