Određivanje molekulske formule spoja

Binsala's picture

Pozdrav!

Računskim putem izvesti formulu spoja sastavljenog iz 52,2  % C, 34,8 % O, a ostatak otpada na H, ako 23, 0 g tog spoja sadrži 3. 1023  molekula.

Ja sam riješila ovako

WC=52,2= 0,522g                      n(c)=0,522g/12g/mol=0,0435 mol

Wo=34,2=0,348g                        n(o)=0,342 g/16g/mol=0,02715 mol

Wh=13,0=0,13g                         n(h)=0,13g/1g/mol=0,13 mol

n(c):n(o):n(h)=0,0435:0,02715:0,13

                  =0,0435/0,02715:0,02175/0,02715 :0,13/0,02715

                  =2:1:6

m(spoja)=23 g

N= 3 * 1023

n=N/Na=0,5 mol

n=m/Mr

Mr=m/n=46 g/mol

Mr=2*1 +1*16 +6*1=46

formula spoja je C2OH6

Bila bih Vam zahvalna ako bi mogli pregledati zadatak i ukazati na eventualne greške.

milicaradenkovic's picture

Zadatak je dobro resen.

Binsala's picture

Hvala puno.