alkoholi

milan 777's picture

odrediti koliko se molekula vodonika izdvoji u reakciji 200g 1-propanola,koji sadrzi 10% vode,sa viskom metalnog natrijuma ?

milicaradenkovic's picture

Da li je resenje 9*10(23) ?