Strukturne formule

dejanbr1's picture

Kako najlakse da sastavljam strukturne formule? To me je uvek bunilo.Kako da znam gde ide jednostruka gde dvostruka veza itd.Da li tu postoji neko pravilo kod sastavljanja strukturnih formula?
Evo na primer: strukturna formula H2S2O3 ili H2SO4?

milicaradenkovic's picture

Prvo sto moras da znas je struktura elemenata. Objasnicu ti na primeru H2SO4 a za sve ostale supstance je isto

H2SO4=2H+S+4O

S=1s22s22p63s23p4 i ima 6 valentnih elektrona

O=1s22s22p4 i ima 6 valentnih elektrona

H=1s1 i ima 1 valentni elektron

Kada nactras H2SO4 imas sledece

H2SO4=2*1+4*6+6=32 elektrona .Tebi mora da bude glavni atom a to je S o naelektrisan.

Kod sumpora imas broj valentnih elektrona - broj valentnih elektrona koji ne ucestvuju u formiranju veze -ukupan broj elektrona koji se deli sa drugim atomom u formiranju kovalentne veze/2

Tako je i za  svaki drugi element.