Kompleks

stole994's picture

Zn(OH)2 + _________ ------> Na2 [ Zn(OH)4 ]      Sta treba tu dodati? H2O i elementarni Na?

Pedjolini's picture

Treba dodati NaOH.  (2 mol NaOH)
Zn(OH)2 je amfoterna supstanca sto znaci da moze da reaguje i sa kiselinama i sa bazama. Ukoliko reaguje sa kiselinama nastaje odgovarajuca so Zn2+ jona a ukoliko reaguje sa bazom onda nastaje kompleksno jedinjenje Natrijum-tetrahidroksocinkat. Da rezimiramo, Zn,ZnO,Zn(OH)2 su amfoterni. Isto vazi i za Al na primer. 
Procitaj nesto o tome.
Nadam se da sam ti pomogao. Pozdrav :)