Ravnoteža hemijske reakcije

adnaa's picture

Pri određenoj temp. ravnotežna smjesa: SO2(g) + NO2(g) <----> SO3(g) + NO(g)

u zatvorenoj posudi volumena 1L sadrži: 0.250 mola NO, 0.100 mola SO2, 0.200 mol NO2 i 0.400 mol SO3 . Ako pri istoj temperaturi dodamo u zatvorenu posudu 0.300 mola SO3, kolike će biti ove ravnotežne koncentracije svakog od učesnika u reakciji ?

milicaradenkovic's picture

Da nije greska u zadatku i da ti nije dato da se uvodi 0.2 mol SO2 jer ovako se dobijaju negativne vrednosti za  koncentraciju jedino ako ja nisam pogresila negde u zadatku.