Ravnotezne koncentracije

mtoplica's picture

Izracunajte ravnotezne koncentracije vodonikovih i acetatnih jona u rastvoru sircetne kiseline kolicinske koncentracije 0,1 mol/dm3. Resenje je [H+]=[CHRCOO-]=1.3*10(-3) mol/dm3 .

milicaradenkovic's picture

CH3COOH----------------->CH3COO- + H+

Ka={CH3COO-}*{H+}/{CH3COOH}

{CH3COO-}={H+}=x

{CH3COOH}=0.1 mol/l

1.8*10(-5)=x*2/0.1

x=(koren(1.8*10(-5)*0.1))=1.34*10(-3)

{H+}={CH3COO-}=x=1.34*10(-3) mol/l

mtoplica's picture

Hvala! :)

Anastasija5's picture

Da li neko moze da mi objasni pojmove dinamicke ravnoteze i ravnotezne koncentracije?