Proizvod rastvorljivosti

laticabubica's picture

Da li ce nastati talog ako se pomesaju iste zapremine rastvora kalijum-hidroksida i kalcijum-hlorida koncentracije 0,03 mol/dm3 ? P(Ca(OH)2) =5,5 *1O(-6)

milicaradenkovic's picture

2KOH+CaCl2------------------>2KCl+Ca(OH)2

pre mesanja su koncentracije

{Ca2+}=0.03 mol/l

{OH-}=0.03 mol/l

kada se ratvori pomesaju dobija se posto je V1=V2

{Ca2+}=0.015 mol/l

{OH-}=0.015 mol/l

{Ca2+}*{OH-}*2=0.015*(0.015)*2=3.375*10(-6)

{Ca2+}*{OH-}>P i  nastace talog