Masa iskristalisane soli

Serdjo's picture

Koliko će grama KClO3 iskristalisati iz 195 grama rastvora koji je zasićen ovom solju na 70 stepeni ako se ovaj rastvor ohladi na 10 stepeni? R soli na 70 stepeni je 30,2 a na 10 je 5,3.

Rešenje je 37,3 grama

milicaradenkovic's picture

mr=m(vode)+m(soli)=30.2+100=130.2 g

30.2:130.2=x:195

x=30.2*195/130.2=45.23 g KClO3

m(vode)=mr-m(KClO3)=195-45.23=149.77 g

5.3:100=x:149.77

x=5.3*149.77/100=7.94 g KClO3

m(KClO3)=45.23-7.94=37.29 g