Promena pH vrednosti

MD's picture

Koliko puta treba povećati ili smanjiti koncentraciju OH- jona u nekom rastvoru da bi se vrednost pH rastvora smanjila za 2,5 jedinice? Rešenje je da se smanjuje 3,2x10^2 puta. Hvala unapred :)

milicaradenkovic's picture

Ako je pH=7 pa se smanji za 2.5 jedinice pH=7-2.5=4.5

{OH-}=1*10(-7) mol/l

{OH}1=Kw/{H+}1

{H+}1=(10 na -pH)=3.16*10(-5) mol/l

{OH-}1/{OH-}=3.16*10(-5)/1*10(-7)=3.2*10(2) puta