Reaktivnost ugljovodonika

Anđelika's picture

Da li su reaktivniji alkani, alkeni, alkini, alkadieni sa većim ili sa manjim brojem C atoma? Sa ili bez račvanja niza?

milicaradenkovic's picture

Najreaktivniji su alkadieni  i to samo oni koji su u cis polozaju pa alkini pa alkeni pa alkani stepen nezasicenosti je kljuc. Ja mislim da su reaktivniji bez racvanja niza ugljovodonici.

Anđelika's picture

A zanima me npr. ko je reaktivniji: eten ili buten ?

milicaradenkovic's picture

Sto je manji molekul to je reaktivniji. Reaktivniji je etan od butena.