Rastvori, koncentracije rastvora.

Marijax's picture

Koliko ima grama natrijum-hlorida u 1 l rastvora koji je dobijen isparavanjem 30 ml vode iz 50 ml vodenog rastvora natrijum-hlorida masene koncentracije 10 g/l ?

Rješenje: 25 g

milicaradenkovic's picture

isparava 30 ml vode iz 50 ml rastvora

50-30=20 ml

10 g-------------------------1 l

x g------------------------------0.05 l

x=10*0.05/1=0.5 g NaCl

0.5 g-----------------------0.2 l

x g---------------------------1 l

x=0.5*1/0.2=25 g/l NaCl