Rastvor.

Marijax's picture

Koliko ima molova kalijum-hidroksida u jednom litru rastvora dobijenog miješanjem 100 ml rastvora koji sadrži 20 g/l kalijum hidroksida i 300 ml rastvora koji sadrži 12 g/l iste supstance?

Rješenje: 0,25 mol

milicaradenkovic's picture

KOH

0.1 l:x1 g=1 l:20 g

x1=20*0.1/1=2 g

0.3 l:x2 g=1 l:12 g

x2=0.3*12/1=3.6 g

xu=x1+x2=2+3.6=5.6 g

Vu=V1+V2=100+300=400 ml

yu=xu/Vu=5.6/0.4=14 g/l

cu=yu/Mr=14/56=0.25 mol/l KOH