Neorganska hemija-diborani

jovana96's picture

Objasniti strukturu B2H6. Da li su kod diborana svi vodonici jednaki ili postoji neka razlika?

milicaradenkovic's picture

Struktura kod B2H6 sastoji se od 4 terminalna H atoma i 2 H atoma koji sluze kao mostovi. Veza izmedju bora i 4 terminalna H atoma je kovalentna veza a veza izmedju bora i 2 H atoma je drugacija jer bor uzima 2 elektrona i vezuje se sa terminalnim H atomima i ostaje mu 1 elektron pomocu kojeg se vezuje za 2 H atoma koji su u mostu.