Oksidoredukcija bakra

Marko955's picture

Bakarni novici mase 8g je pri rastvaranju u konc.sumpornoj kiselini presao u odgovarajucu so ,a pri tom se oslobodilo 1680 ml gasa.Koliki je procenat bakra u novcicu ?

Marko955's picture

uradio sam ,hvala svakako :D