Količinska koncentracija

animallover95's picture

Kolika je količinska koncentracija (mol/L) koncentrovane sumporne kiseline kod koje je W(omega) = 0.98, a gustina p=1.84 g/ml..?

milicaradenkovic's picture

Ako uzmes da je V=1 l dobijas

mr=V*ro=1.84*1000=1840 g

ms=mr*w=1840*0.98=1803.2 g

n=ms/Mr=1803.2/98=18.4 mol

c(H2SO4)=n/V=18.4/1=18.4 mol/l