Maseni udeo

animallover95's picture

Izračunaj maseni udeo kalijum - hidroksida u rastvoru koji nastaje kada se 58.65 g kalijuma "rastvori" u 150 ml vode... 

milicaradenkovic's picture

2K+2H2O-------------------->2KOH+H2

n(K)=m/Mr=58.65/39=1.504 mol

n(KOH)=n(K)=1.504 mol

m(KOH)=n(KOH)*Mr=1.504*56=84.224 g

mr=m(KOH)+m(vode)

m(vode)=V*ro

ro=1 g/cm3

m(vode)=150*1=150 g

mr=84.224+150=234.224 g

w(KOH)=m(KOH)/mr=84.224/234.224=0.359=35.9 %