Relativna atomska masa

Biologist's picture

Elementi A i B grade sa O2 dvije veze ABO3 i AB2O5. AB03 sadrzi 17,36%O2 i AB02O5 sadrzi 20,01% O2.
Izracunati relativnu atomsku masu od A i B??

Ar(A)=91,312 ...Zr i od B=137,161 ..Ba

Biologist's picture

w=Ar/Mr       17,36= 3*15,999/Mr  Mr= 276,48      20,01=5*15,999/Mr      Mr= 399,775

w0+WA+WB=100%            Mr= A+B+3*15,999                    Mr= A+B+ 5*15,999                    
WA+WB= 100%-17,36%       276,48= A+B+ 47,997                 399,775= A+2B+ 79,955 
WA+WB = 82,64%           A+B= 228,483                         A+2B= 319,78

A= 228,483- B

228,483- B+ 2B= 319,78    A= 228,483-91,297 
B= 91,297                 A = 137,186

Ej ljudi, ja sam uradila ovako, ali zaminjeni mi A i B...

 

milicaradenkovic's picture

I meni ispada isti rezultat kao kod tebe .Da nije greska u resenju ili si ti permutovala molarne mase A i B?