Procentni sadržaj (maseni udeo)

animallover95's picture

Izračunati procentni sadržaj (maseni udeo) fero - sulfata u rastvoru dobijenom rastvaranjem 20.1 g fero - sulfata heptahidrata u 100g vode...

milicaradenkovic's picture

FeSO4*7H2O------------------->FeSO4+7H2O

20.1 g------------------278 g/mol

x g--------------------------152 g/mol

x=152*20.1/278=10.99 g FeSO4

w(FeSO4)=m(FeSO4)/mr

mr=m(FeSO4)+m(vode)=10.99+100=110.99 g

w(FeSO4)=10.99/110.99=0.099=9.9 %