OH joni

Ana.'s picture

Koliko ima OH- jona u rastvoru nastalom mješanjem 500 ml rastvora koji sadrži 0.1 mol/l kalijum-hidroksida i 500 ml rastvora koji sadrži 0.2 mol/l azotne kiseline?

Rješenje: 1.2x1011

milicaradenkovic's picture

KOH+HNO3------------------->KNO3+H2O

n(kiseline)=c*V=0.5*0.2=0.1 mol

n(baze)=c*V=0.5*0.1=0.05 mol u visku je kiselina

n1(kiseline)=n(baze)=0.05 mol

n2(kiseline)=n(kiseline)-n1(kiseline)=0.1-0.05=0.05 mol

Vu=V1+V2=500+500=1000 ml

c(kiseline)=n2(kiseline)/Vu=0.05/1=0.05 mol

{H+}=c(kiseline)=0.05 mol

{OH-}=Kw/{H+}=1*10(-14)/0.05=2*10(-13) mol/l

1 mol--------------------------6*10(23)

2*10(-13) mol--------------------x

x=2*10(-13)*6*10(23)/1=1.2*10(11) jona OH-