Količinska koncentracija.

Ana.'s picture

Kolika je količinska koncentracija (mol/l) rastvora dobijenog mješanjem 100 ml rastvora natrijum-hlorida masene koncentracije 23.4 g/ml i 300 ml rastvora natrijum hlorida koncentracije 0.2 mol/l ?

milicaradenkovic's picture

NaCl

y1=23.4 g/l mislim da ti je ovde greska i da nisu ml nego l.

c1=y1/Mr=23.4/58.5=0.4 mol/l

n1=c1*V1=0.4*0.1=0.04 mol

n2=c2*V2=0.2*0.3=0.06 mol

nu=n1+n2=0.04+0.06=0.1 mol

Vu=V1+V2=100+300=400 ml

c(NaCl)u=nu/Vu=0.1/0.4=0.25 mol/l