maseni udeo rastvora

mika's picture

Molim Vas ako mozete da mi pomognete da resim ove zadatke.

1. Izračunaj masu CuSO4*5H2O koju treba rastvoriti u 300 g vode da se dobije 15% rastvor.

2.U kojoj masi vode treba rastvoriti 100dm3 cijanovodonika (HCN) na temperaturi 20C , kada je pritisak 120kPa,da se dobije 40%rastvor cijanidne kiseline?

3. Koje zapremine 70%rastvora gustine p=1.4 g/cm3 i 20% rastvora nitratne kiseline (HNO3) gustine p=1.1g/cm3 treba pomešati da se dobije 500 cm3 40% rastvora te kiseline?

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.