Tačka mržnjenja.

Marijax's picture

U koliko je kilograma vode rastvoreno 30 g uree ako je sniženje tačke mržnjenja ovog rastvora 0.372oC? (Kk=1.86)

Rješenje: 2.5

milicaradenkovic's picture

deltaT=Kf*b*i

i=1 jer je neelektrolit urea

0.372=1.86*b

b=0.372/1.86=0.2 mol/kg

b=n/m(vode)

n=m/Mr=30/60=0.5 mol

m(vode)=n/b=0.5/0.2=2.5 kg