Konstanta rastvorljivosti

zzz555's picture

Sa koliko vode se sme isprati talog kalcijum-oksalata da gubici usled rastvorljiovosti ne prelaze 0,4mg CaC2O4? Konstanta ravnoteze rastvaranja kalcijum-oksalata : CaC2O4 (s) = Ca2+ + C2O42- iznosi 2,3 x 10 -9

milicaradenkovic's picture

Da li je resenje  65 cm3?

zzz555's picture

Jeste, 65,1 cm3. Pokaziii mi :))))

milicaradenkovic's picture

CaC2O4-------------------->Ca2+ + C2O42-

Ksp={Ca2+]*{C2O42-}

{Ca2+}={C2O42-}=R

Ksp=R*2

R=(koren(2.3*10(-9)))=4.796*10(-5)

{Ca2+}=4.796*10(-5) mol/l

{CaC2O4}={Ca2+}=4.796*10(-5) mol/l

m(CaC2O4)=0.4*10(-3) g

n(CaC2O4)=m(CaC2O4)/Mr=0.4*10(-3)/128=3.125*10(-6) mol

V=n(CaC2O4)/{CaC2O4}=3.125*10(-6)/4.796*10(-5)=0.0651 l

V(vode)=V=0.0651 l=65.1 ml

zzz555's picture

Aha, hvala. Ja sam radio preko jednacine CaC2O4 + 2H2O ---------> Ca(OH)2 + H2C2O4. Mada nisam bio siguran ni da li moze ova reakcija, jer nastaje baza i kiselina. Hvala jos jednom.

milicaradenkovic's picture

Nemoze reakcija jer kad reaguje so i voda nastaje so rastvorena u vodi.