Hloridni jon

animallover95's picture

Koliko grama feri hlorida treba rastvoriti u 500 ml vode da bi se dobio rastvor u kome je koncentracija hloridnog jona 0.1 mol/L (alfra = 0.70)

milicaradenkovic's picture

FeCl3------------------------>Fe3+ + 3Cl-

{Fe3+}=alfa*c(FeCl3)

c(FeCl3)={Fe3+}/alfa=0.1/0.7=0.1428 mol/l

V=V(vode)=500 ml=0.5 l

n(FeCl3)=c(FeCl3)/V=0.1428/0.5=0.2856 mol

m(FeCl3)=n(FeCl3)*Mr=0.2856*162.5=46.41 g