Brzina hemijske reakcije

Cupacups007's picture

Brzina hemijske reakcije 2NO(g)+O2(g)---->CO2(g) pri koncentraciji reaktanata (NO)=0,3 mol/dm3 i (O2)=0,15 mol/dm3 iznosi 1,2x10-3xs. Izracunajte konstantu brzine ove reakcije.

milicaradenkovic's picture

2NO(g)+O2(g)----------------->2NO2(g)

v=k*{NO}*2*{O2}

1.2*10(-3)=k*{0.3}*2*{0.15}

k=1.2*10(-3)/0.0135=0.089

Cupacups007's picture

Hvala puno