Alkoholi

Millen's picture

Da li mozete da mi objasnite "Opticku aktivnost" i 'Hiralnost molekula" .

Unapred hvala

milicaradenkovic's picture

Opticka aktivnost je sposobnost molekula da obrce ravan polarizovane svetlosti. Ravan se obrce u smeru kazaljke na satu ili u suprotnom smeru.

Hiralni molekuli su molekuli koji se odnose kao lik i predmet u ogledalu i nemogu se poklopiti. Parovi molekula koji se nemogu poklopiti zovu se enantiomeri.