Odnos rastvora

animallover95's picture

U kom odnosu treba pomešati rastvore NH3 i NH4Br istih količinskih koncentracija da bi pH dobijenog rastvora bio 9.00; Kb(NH3) = 1.8 x 10(-5)....

milicaradenkovic's picture

NH3+H2O------------------->NH4+ + OH-

NH4Br------------------>NH4+ + Br-

c(NH3)=c(NH4+)

Kb={NH4+}*{OH-}/{NH3}

pH=9 pa je pOH=5 

{OH-}=1*10(-5) mol/l

1.8*10(-5)=V(NH4+)*1*10(-5)/V(NH3)

V(NH3)=V(NH4+)*1*10(-5)/1.8*10(-5)

V(NH3)/V(NH4+)=0.55 ili

V(NH4+)/V(NH3)=1.8