16.grupa

NikolaM's picture

1.Koliko atoma azota ima u 204g amonijum-sulfidA?

2.Odrediti koeficijente u sledecim oksudoredukcionim jednacinama:H2O2+KJ+H2SO4----I2+H2O+K2SO4

Morao sam dva zadatka jer mi je hitnoo..Hvala :)

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.