Znacaj proizvida rastvorljivosti

todorovic's picture

U cemu je znacaj proizvoda rastvorljivosti u hemijskim analizama?

milicaradenkovic's picture

Znacaj proizvoda rastvorljivosti je :

- odredjivanje rastvorljivosti. Ako znamo proizvod rastvorljivosti neke soli mozemo odrediti njenu rastvorljivost.

- da se predvidi da li ce doci do stvaranja taloga ili ne. Ako znamo proizvod rastvorljivosti neke soli mozemo racunanjem jona te soli doci do zakjlucka da li ce se stvoriti talog ili ne.

{A+}*{B2-}<Ksp nece doci do stvaranja taloga

{A+}*{B-}>Ksp doci ce do stvaranja taloga

- u neorganskoj hemiji proizvod rastvorljivosti igra glavnu ulogu u razdvajanju osnovnih radikala.