Mehanizmi organskih reakcija

Anđelika's picture

Da li neko može da mi predloži link sa nekim dobrim tekstom na temu "Mehanizmi organskih reakcija" pošto u knjigama koje imam nemam objašnjenje mehanizma po kojima se dešavaju elektrofilne ili nukleofilne reakcije, ni ostale faktore koji utiču na proizvode koji će nastati u rekaciji (ili neće). Molim vas da mi predložite neki kvalitetan materijal u kome su lepo objašnjenje barem osnove. Pripremam se za prijemni pa mislim da će mi biti lakše i korisnije da naučim zašto i kako se dešavaju neke reakcije a ne da ih učim napamet. 

Anđelika's picture

Hvala ti mnogo! :D