Acetatni pufer

animallover95's picture

Acetatni pufer je sastavljen iz 0.7 molova sirćetne kiseline i istog broja molova natrijum acetata. Broj molova NaOH koji pri dodatku ovom pufernom rastvoru menja njegov pOH do 9 je...? (Kk(CH3COOH) = 1.8 x 10(-5)) ... tačan odgovor je 0.2

milicaradenkovic's picture

CH3COONa--------------------->CH3COO- + Na+

CH3COOH------------------->CH3COO- + H+

Ka={CH3COO-}*{H+}/{CH3COOH}

1.8*10(-5)=0.7*1*10(-5)/0.7

posto je pOH=9 pH=14-9=5 a {H+}=1*10(-5) mol/l

kada se uvodi NaOH povecava se koncentracija CH3COONa a smanjuje koncentracija CH3COOH

1.8*10(-5)=(0.7+n)*1*10(-5)/(0.7-n)

1.8*10(-5)*(0.7-n)=1*10(-5)*(0.7+n)

1.26*10(-5)-1.8*10(-5)*n=7*10(-6)+1*10(-5)*n

2.8*10(-5)*n=5.6*10(-6)

n=5.6*10(-6)/2.8*10(-5)=0.2

n(NaOH)=n=0.2 mol