Rastvorljivost gasova

Andrijana's picture

Izračunati procentni sastav vazduha koji se dobiva ključanjem vode. Sastav atmosferskog vazduha: 78,2% N2, 20,9% O2 i 0,03% CO2. Rastvorljivost na 0°C i pritisku od 101,3 kPa je: na 1 zapreminu vode rastvara se 1,7 zapremina CO2, odnosno 0,05 zapremina O2, odnosno 0,023 zapremina N2.

Znam da treba primeniti Henrijev zakon, ali nisam baš sigurna šta da uradim.

Andrijana's picture

Rešenje je 36,1% O2, 62,1% N2, 1,8% CO2