Teski metali

fluoer123321's picture
Šta su teški metali, a šta amfoterni metali? Navesti odgovarajuće primere. U grupu teški metala ubrajaju se koji metali? Zbog čega nije moguće izvesti neku zakonitost u pogledu njihovog biološkog efekta? Kako raste toksičnot ovih metala?Gde se teški metali deponuju posle resorpcije u krvi i koji fakotori utiču na proces njihovog raspoređivanja?Kako se dele teški metali?
fluoer123321's picture

Zar niko baš  ne zna? :/