Ag

anesa's picture

Moze li mi neko napisati o rastvorljivosti soli Ag
i obojenosti kompleksnih jona srebra
Ako je koordinativni broj Ag=2,treba napisati formule kompleksnih jona koji se mogu stvoriti tokom eksperimenta,

1)u jednu  epruvetu sa rastvorom AgNO3 i NaCl i dokapavali smo NH3 do rastvaranja taloga(bijeli talog je u medjuvremenu nestao i rastvor je postao bezbojan)
2)U drugu epruvetu u koju je rastvoren  AgNO3 i NaCl dodali smo HNO3,ali talog nije nestao, nego se jos vise ucvrstio
 KOji su razlozi rastvaranja ili nerastvaranja soli srebra u datim reagensima ?????
Napisite reakcije koje smatrate da su se tokom eksperimenta desile ???
Molim Vas , da odgovrite sta bilo budete znali, bit cu Vam jako zahvalna.
Hvala.

milicaradenkovic's picture

1)  prvoj epruveti je rastvoru AgNO3 i NaCl dodat amonijak i stvori se kompleks sa NH3 i talog se rastvorio.

2) a u drugoj epriveti je rastvoru AgNO3 i NaCl dodavana HNO3  i nije nestao talog jer NO3- reaguje sa Ag+ i stvara se jos vise taloga.