Prekristalizacija

fluoer123321's picture

Kada mrzne morska voda, da li je slaniji led ili preostala voda? Da li se hemijski čist NaCl može dobiti prekristalizacijom iz vode?

milicaradenkovic's picture

Kada mrzne voda sva so ispari i zato led nije slan nego je slanija preostala  voda.